Dato: 01-10-1995 | Videnblad nr. 06.08-02 Emne: Specialudstyr og -produkter

Miljøtilpassede hydraulikolier II

Tekniske egenskaber

Siden de miljøtilpassede olier (i det følgende benævnt miljøolie) på plante- eller esteroliebasis kom på markedet, har disse oliers tekniske egenskaber været genstand for en del diskussion blandt maskinfabrikanter og brugere. Årsagerne til disse diskussioner bunder ofte i manglende kendskab til produkterne og deres særlige tekniske egenskaber. I det følgende beskrives de generelle forskelle, fordele og ulemper ved mineral-, plante- og esterolierne på en række væsentlige punkter.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.08-02
Forfatter: Ebbe Bøllehuus