Dato: 01-11-1998 | Videnblad nr. 06.08-06 Emne: Specialudstyr og -produkter

3 års erfaringer med rensemidlet GMT Totalaffedter

Dette Videnblad er en opfølgning på Videnblad nr. 11.3-3: "Rengøring af skovmaskiner, traktorer, redskaber m.v.", som anbefaler brugen af alkaliske, vandbaserede affedtningsmidler. Skovskolen, Randbøl Statsskovdistrikt, Nordsjællands Maskinstation og Sønderjyllands Maskinstation har gennem 3 år anvendt et sådant affedtningsmiddel, og dette Videnblad videregiver de praktiske erfaringer, der er indhøstet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.08-06
Forfattere: Ebbe Bøllehuus og Søren Lindekilde