Dato: 01-01-1996 | Videnblad nr. 06.08-04 Emne: Specialudstyr og -produkter

Hydraulikslanger til skovmaskiner

Ifølge svenske undersøgelser er brud på hydraulikslanger den almindeligste årsag til driftstop på skovmaskinerne. Danske erfaringer tyder på, at forholdet er det samme her i landet. Reparation af hydraulikslanger kan let komme til at udgøre mere end 50% af den samlede reparationstid, og der er derfor tale om et problem, der har stor betydning for maskinernes økonomi. Erfaringerne har desuden vist, at overgangen til biologisk nedbrydelig hydraulikolie ikke har gjort problemet mindre, snarere tværtimod.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.08-04
Forfatter: Ebbe Bøllehuus