Dato: 01-11-1998 | Videnblad nr. 07.02-05 Emne: Lagring og beskyttelse af råtræ

Lufttæt lagring af energiflis

Ved et tidligere forsøg med lagring af pileflis til energi blev metoden med lufttæt lagring (eller ensilering) afprøvet med gode resultater. Det viste sig, at ensilering af dette fugtige og næringsstofrige materiale kunne udføres uden de store lagringstab, og uden at fliskvaliteten forringedes. Almindelig skovflis er af en hel anden beskaffenhed end energipil. Sommertørret skovflis indeholder ikke så meget vand og slet ikke så mange næringsstoffer som energipil. Derudover er andelen af ved i skovflis meget større end i energipil.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 07.02-05
Forfattere: Pieter D. Kofman og Iben M. Thomsen