Dato: 01-02-1993 | Videnblad nr. 07.02-01 Emne: Lagring og beskyttelse af råtræ

Lagring af flis, chunk og brænde fra heltræer

På Klosterhedens statsskovdistrikt blev der i efteråret 1991 anlagt et stort lagringsforsøg med flis, chunk og brænde. Alle brændsler blev lavet af sommertørrede contorta heltræer fra en renafdrift.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 07.02-01
Forfatter: Pieter D. Kofman