Dato: 01-04-2004 | Videnblad nr. 11.02-02 Emne: Personlige værnemidler

Flishåndtering kræver filtre

Sporer fra skimmelsvampe kan give helbredsproblemer ved håndtering af lagret flis. Rigtig brug af værnemidler og ventilation med de korrekte filtre kan forbedre arbejdsmiljøet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 11.02-02
Forfatter: Simon Skov