Dato: 01-01-2002 | Videnblad nr. 07.04-05 Emne: Sortimenter

Brodannelse i flis

Når partikler danner en stabil struktur over åbninger og derved hindrer det videre flow af materialet kaldes det brodannelse. Brodannelse er velkendt ved fyring med partikulære biobrændsler som træflis, bark, savsmuld o. lign. og opstår oftest under transport af brændslet fra opbevaringssilo til forbrændingskammer. Problemet kan forværres hvis anlægget er bygget på basis af konstruktioner beregnet til kulfyring eller hvis værket tidligere var kulfyret og omstilles til biobrændsler. Generelt gælder dog at alle typer af brændsel uanset partikelstørrelse kan danne bro over en åbning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 07.04-05
Forfattere: Pieter D. Kofman og Peter Daugbjerg Jensen