Dato: 02-01-2002 | Videnblad nr. 07.04-06 Emne: Sortimenter

Måling af vandindhold i flis

Vandindholdet i træflis har betydning for energiindholdet i en given mængde flis, og samtidig er vandindholdet en vigtig parameter i forbindelse med forbrænding af energitræ. Det er derfor vigtigt at kunne bestemme det præcise, gennemsnitlige vandindhold i en ladning flis både af hensyn til afregning af flisen og for at optimere forbrændingen. Traditionelt bestemmes vandindholdet på en mindre prøve ved hjælp af et tørreskab. Metoden har dog flere svage punkter: Det tager 24-48 timer at bestemme fugtindholdet af en prøve. Temperaturen er så høj, at terpener og æteriske olier fordamper under tørringen hvorved fugtindholdet overestimeres. De flygtige stoffer har endvidere en høj brændværdi som tabes under tørringen. Det vil derfor være af interesse at udvikle et hurtigmålersystem som kan bestemme vandindholdet på kort tid så man dels har et nøjagtigt tal til afregning af flisen og dels har mulighed for at styre ovnen ved hjælp af onlinemålinger.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 07.04-06
Forfattere: Pieter D. Kofman og Peter Daugbjerg Jensen