Dato: 01-08-1999 | Videnblad nr. 05.09-10 Emne: Gødskning

Håndtering af næringsstofmangel i nordmannsgranbevoksninger

Mangel på næringsstoffer er sjælden hos træer, der vokser under naturlige forhold. Selv på næringsfattig sandjord er mangelsymptomer sjældne, fordi træerne etablerer en vækstrytme, der er nøje tilpasset de økologiske kår og dermed tilgængeligheden af næringsstoffer. Derimod er mangel på næringsstoffer almindelig i juletræsbevoksninger, hvor næringsstofmangel ofte fører til sundhedsproblemer og dårlig farve. Manglen skyldes sjældent, at et enkelt stof er i decideret minimum. Det er meget mere almindeligt, at mangelsituationen skyldes ubalance i næringsstoftilførslen, dvs. når tilførslen af et eller flere næringsstoffer øges, mens andre forbliver på samme niveau.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-10
Forfattere: Claus Jerram Christensen og Lars Bo Pedersen