Dato: 01-08-2000 | Videnblad nr. 05.02-06 Emne: Gødskning og vanding

Nåleanalyser kan afsløre gødskningsbehovet hos rødgran

Træernes vækst og sundhed er stærkt afhængig af tilgængeligheden af næringsstoffer. I midt- og vestjylland er der i det sidste århundrede udført en række gødskningsforsøg i mellemaldrende og ældre rødgranbevoksninger. Indtil 1970'erne sigtede forsøgene næsten udelukkende på at forøge tilvæksten. Forsøgene fremviste ikke en så stor mertilvækst, at gødskning blev en fast del af skovbrugspraksis. De gødningsbehandlinger, som blev anvendt i forsøgene, var ikke baseret på egentlige analyser af træernes gødskningsbehov, men ofte på mere eller mindre veldokumenterede formodninger. Inden for de sidste 20 år er der kommet stadig mere fokus på vitalitets-gødskning (se Videnblad 5.2-4), der sigter på at forbedre træernes sundhed ved at forbedre tilgængeligheden af næringsstoffer. I denne forbindelse er nåleanalyser et vigtigt og operationelt redskab til at opnå viden om træernes næringsstofstatus og evt. behov for gødskning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.02-06
Forfattere: Morten Ingerslev, Anna Thormann og Karsten Raulund Rasmussen