Dato: 01-06-1994 | Videnblad nr. 05.06-06 Emne: Hugstbehandling

Træartsforsøg i nåletræ i Rykkerup skov - Krenkerup skovdistrikt

Beskrivelse af forsøgsanlæg og kulturstart

Med et historisk tilbageblik ønskede man for mere end 40 år siden at udvide nåletræarealet, også gældende for de oftest stive, fladgrundede og vandrige jorde på Lolland. Derfor blev der på Krenkerup distrikt i 1949/50 anlagt et sammenlignende forsøg med de vigtigste nåletræer samt enkelte mindre vigtige arter. I 1967 blev forsøget suppleret med en næsten jævnaldrende nabobevoksning i bøg, som ikke omtales i dette Videnblad.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.06-06
Forfatter: Bruno Bilde Jørgensen