Dato: 01-10-1997 | Videnblad nr. 05.06-08 Emne: Hugstbehandling

Hugst fra toppen i rødgran - Generelle forhold

Forskningscentret for Skov & Landskab har gennemført to studier af hugst fra toppen i ung og mellemaldrende rødgran. I dette Videnblad gennemgås de generelle forhold vedrørende hugst fra toppen, mens resultaterne fra studierne gennengås i et senere Videnblad nr. 5.6-9

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.06-08
Forfattere: Kjell Suadicani og Henrik Meilby