Dato: 01-08-1997 | Videnblad nr. 08.05-08 Emne: Næringsstof-ubalance i jorden

Stofkredsløb i de danske skove: Vand

Vand (H2O)

Dette Videnblad handler om vandets kredsløb. I modsætning til de øvrige Videnblade i serien om stofkredsløb i de danske skove er der her tale om en kemisk forbindelse og ikke et egentligt grundstof. Vandkredsløbet er en afgørende forudsætning for alle de øvrige stofkredsløb.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.05-08
Forfatter: Bjørn R. Andersen