Dato: 01-12-2000 | Videnblad nr. 08.05-14 Emne: Næringsstof-ubalance i jorden

Udvaskning af næringsstoffer efter gruppevis foryngelse i bøg

I de seneste år har naturnær skovdrift vundet stor interesse i Danmark. Den fokuserer på en bæredygtig vedproduktion med f.eks. et mindre tab af næringsstoffer ved hugst. Forbilledet for en naturnært dreven skov er den urørte skov med dens store biodiversitet og afvekslende aldersfordeling. Denne skovstruktur søges fremmet ved at vælge hugst af enkelttræer eller små trægrupper frem for renafdrift. Videnbladet handler om undersøgelser af, hvorledes enkelttræshugst eller gruppevis hugst påvirker bøgeskoves næringsstofkredsløb.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.05-14
Forfattere: Eva Ritter og Lars Vesterdal