Dato: 01-11-2003 | Videnblad nr. 04.06-15 Emne: Plantning og såning

Gruppevis foryngelse af bøg i to størrelser lysbrønde

Betydning for jordens fugtighed og udvaskning af nitrat

Foryngelse af løvskov i lysbrønde er foreslået som et element i konvertering af ensaldrende og strukturelt homogene bøgebevoksninger til et naturnært dyrkningssystem med mere uensaldrende og varieret struktur. Dette videnblad handler om en undersøgelse af, hvorledes lysbrøndens størrelse påvirker jordfugtighed og nitratudvaskning og følger op på lignende undersøgelser beskrevet i Videnblad nr. 8.5-14.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.06-175
Forfatter: Lars Vesterdal og Eva Ritter