Dato: 01-06-2000 | Videnblad nr. 08.07-14 Emne: Svampe

Brunporesvamp

Råd i douglasgran, lærk, fyr og sitkagran

Douglasgran er ligesom lærk og fyr en træart med farvet kerne. Brunporesvamp er een af de svampe, der angriber disse tre træarter samt sitkagran. Svampen laver en kraftig brunmuld i stammebasis og rødder. Angreb ses især i bevoksninger, hvor der også findes honningsvamp.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.07-14
Forfattere: Iben M. Thomsen og Flemming Rune