Dato: 01-02-1999 | Videnblad nr. 08.07-12 Emne: Svampe

Kerneråd i en blandingsbevoksning på Langesø skovdistrikt

Hvordan udvikler kerneråd sig for forskellige nåletræarter som rødgran, grandis og douglas? Et bidrag til besvarelse af dette spørgsmål kan belyses ved en lille rådundersøgelse i en 1,3 ha stor blandingsbevoksning med rødgran, douglasgran og grandis plantet i 1951 på Langesø skovdistrikt, Limkildemarken afdeling 100. Denne miniundersøgelse viser, at især douglasgran, men også grandis synes mindre modtagelig overfor kerneråd end rødgran plantet på tidligere landbrugsjord, og at rådhøjden er lavere.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.07-12
Forfattere: Bruno Bilde Jørgensen og Finn Jacobsen