Dato: 01-06-2002 | Videnblad nr. 03.09-01 Emne: Diverse

Flerrækkede læhegn i Danmark - fra før til nu

Design og anlæg af hegn har varieret meget gennem tiderne i Danmark. Gamle hegn var ofte forholdsvis enkle og indeholdt én eller to arter, og kulturhistoriske og egnskarakteristiske forskelle bevirkede at hegnene varierede i udseende i forskellige egne af landet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.09-01
Forfattere: Ditte C. Olrik og Jan Svejgaard Jensen.