Forædling

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Valg af frøkilder i douglasgran: FP278 03.04-08 24-05-2016
Valg af frøkilder i douglasgran: FP262 03.04-07 21-10-2015
Valg af frøkilder i douglasgran: FP277 03.04-06 20-10-2015
Valg af frøkilder i douglasgran 03.04-05 26-06-2015
Sitkagrankloner til biomasseproduktion 03.04-04 22-08-2011
Bedre plantemateriale til skovbryn, vildtplantninger og læhegn 03.04-02 01-09-2003
Variation mellem afkom af enkelttræer af bøg 03.04-03 01-08-2003
Anlæg af poppelklonforsøg 03.04-01 01-11-1992