Valg af proveniens

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Norske vinteregeprovenienser 03.03-57 15-01-2019
Mere produktive vinteregeprovenienser 03.03-56 14-01-2019
Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg III 03.03-55 22-10-2012
Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg II 03.03-54 22-10-2012
Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg I 03.03-53 22-10-2012
Frøplantage med dansk stilkeg III 03.03-52 16-09-2012
Frøplantage med dansk stilkeg II 03.03-51 15-09-2012
Frøplantage med dansk stilkeg I 03.03-50 14-09-2012
Sitkagran: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-49 18-12-2009
Karakteregenskaber for en række douglasgranfrøkilder 03.03-48 27-08-2009
Vintereg anvendt til vedproduktion: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-47 09-02-2009
Douglasgran: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-45 01-12-2008
Plantning for vildtet 03.03-46 01-12-2008
Stilkeg: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-44 01-10-2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 03.03-42 01-10-2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 03.03-43 01-10-2008
Internationale proveniensforsøg med Vintereg i Danmark II 03.03-41 01-10-2007
Forsøg med vestnorske skovfyrprovenienser 03.03-40 01-08-2006
Variation mellem danske bøgeprovenienser 03.03-39 01-03-2005
Afkom af kårede danske ædelgranbevoksninger 03.03-38 01-12-2004
Forsøg med provenienser af contortafyr 03.03-37 01-09-2004
Overlevelse og højdevækst i forsøg med europæiske provenienser af ædelgran 03.03-36 01-04-2004
Proveniensforsøg med Abies grandis anlagt i foråret 1980 03.03-34 01-02-2004
Kårede frøkilder til alléer og parkplantninger 03.03-35 01-02-2004
Provenienser af ædelgran fra Kalabrien 03.03-33 01-10-2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantningsformål (I) 03.03-30 01-09-2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantningsformål (II) 03.03-31 01-09-2003
Proveniensforsøg med Abies grandis anlagt i foråret 1979 03.03-32 01-09-2003
Kvalitet og vækst i to forsøg med europæiske bøgeprovenienser 03.03-29 01-11-2002
Provenienser af dansk omorikagran 03.03-13 01-09-2002
To forsøg med provenienser af østrigsk fyr 03.03-28 01-09-2002
Oldenfald i bøg af dansk og udenlandsk oprindelse 03.03-27 01-06-2002
Juletræsudbytter i danske rødgranprovenienser 03.03-26 01-12-2001
Rødgranprovenienser fra Skandinavien, Østeuropa, Tyskland og Letland - vækst og sundhed 03.03-24 01-11-2001
Vækst og nåletab i danske rødgranprovenienser 03.03-25 01-11-2001
24 egeproveniensers produktion og kvalitet 03.03-23 01-08-2001
Europæiske bøgeproveniensers værdiproduktion 03.03-22 01-05-2001
To forsøg med douglasprovenienser fra Washington og British Columbia 03.03-21 01-11-2000
Tre forsøg med nordamerikanske sitkagranprovenienser 03.03-20 01-09-2000
Slovakiske og karpato-ukrainske rødgranprovenienser 03.03-19 01-02-2000
Et rødegeproveniensforsøg ved Viborg 03.03-18 01-12-1999
Rødeg - to proveniensforsøg på heden Rødeg (Quercus borealis Michaux) 03.03-16 01-11-1999
Internationale proveniensforsøg med vintereg i Danmark 03.03-17 01-11-1999
Baltiske og polske rødgranprovenienser på Lindet Statsskovdistrikt 03.03-14 01-01-1999
Baltiske og polske rødgranprovenienser i Valby Hegn, Tisvilde Statsskovdistrikt 03.03-15 01-01-1999
Proveniensforsøg med japansk lærk 03.03-11 01-01-1998
Proveniensforsøg med japansk lærk 03.03-12 01-01-1998
Et proveniensforsøg med bøg 03.03-10 01-10-1997
Et forsøg med rødgranprovenienser fra Øst- og Sydøsteuropa anlagt på Lindet statsskovdistrikt 03.03-09 01-11-1996
Bevoksningsafkom af dansk rødgran 03.03-08 01-09-1995
Et forsøg med rødgranprovenienser fra Øst- og Sydøsteuropa anlagt i Nordsjælland i 1970 03.03-07 01-11-1994
Et proveniensforsøg med småbladet lind 03.03-05 01-09-1994
Et proveniensforsøg med rødel 03.03-06 01-09-1994
Proveniensvalg i sitkagran 03.03-01 01-02-1994
Proveniensvalg i sitkagran - Resultater fra forsøg med danske provenienser 03.03-02 01-02-1994
Proveniensvalg i sitkagran - vurdering af kåringsfortegnelsens frøkilder, status 1993 03.03-03 01-02-1994
Proveniensvalg i eg i Danmark 03.03-04 01-12-1993