Valg af proveniens – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Skovdriftsformer > Valg af proveniens

Valg af proveniens

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Norske vinteregeprovenienser 03.03-57 januar 2019
Mere produktive vinteregeprovenienser 03.03-56 januar 2019
Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg I 03.03-53 oktober 2012
Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg II 03.03-54 oktober 2012
Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg III 03.03-55 oktober 2012
Frøplantage med dansk stilkeg III 03.03-52 september 2012
Frøplantage med dansk stilkeg II 03.03-51 september 2012
Frøplantage med dansk stilkeg I 03.03-50 september 2012
Sitkagran: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-49 december 2009
Karakteregenskaber for en række douglasgranfrøkilder 03.03-48 august 2009
Vintereg anvendt til vedproduktion: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-47 februar 2009
Douglasgran: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-45 december 2008
Plantning for vildtet 03.03-46 december 2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 03.03-42 oktober 2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 03.03-43 oktober 2008
Stilkeg: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-44 oktober 2008
Internationale proveniensforsøg med Vintereg i Danmark II 03.03-41 oktober 2007
Forsøg med vestnorske skovfyrprovenienser 03.03-40 august 2006
Variation mellem danske bøgeprovenienser 03.03-39 marts 2005
Afkom af kårede danske ædelgranbevoksninger 03.03-38 december 2004