Skovdriftsformer – Københavns Universitet

Skovdriftsformer

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Skoven som græsgang 03.01-35 oktober 2008
Effekt af græsning på træer og buske 03.01-36 oktober 2008
Europæisk bison som naturplejer 03.01-34 januar 2008
Skovbundsflora i gammel urørt skov 03.01-31 september 2007
Græsning - et effektiv middel mod Kæmpebjørneklo 03.01-32 september 2007
Produktion af mos i skovbruget 03.01-33 september 2007
Skoveng - Skovudviklingstype 93 03.01-29 januar 2007
Urørt skov - Skovudviklingstype 94 03.01-30 januar 2007
Græsningsskov - Skovudviklingstype 92 03.01-28 oktober 2006
Stævningsskov - Skovudviklingstype 91 03.01-27 august 2006
Bjergfyr - Skovudviklingstype 82 03.01-26 juli 2006
Skovfyr, birk og rødgran - Skovudviklingstype 81 03.01-25 juni 2006
Douglasgran, rødgran og bøg - Skovudviklingstype 61 03.01-23 april 2006
Ædelgran og bøg - Skovudviklingstype 71 03.01-24 april 2006
Gran med bøg og ær - Skovudviklingstype 51 03.01-21 marts 2006
Sitkagran og fyr med løvtræ - Skovudviklingstype 52 03.01-22 marts 2006
Ask og rødel - Skovudviklingstype 31 03.01-19 februar 2006
Birk med skovfyr og gran - Skovudviklingstype 41 03.01-20 februar 2006
Bøg og gran - Skovudviklingstype 14 03.01-15 december 2005
Eg med ask og avnbøg - Skovudviklingstype 21 03.01-16 december 2005