Valg af træart

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Træartsvalget 21. Ær 03.02-38 21-01-2015
Træartsvalget 20. Ædelgran 03.02-37 20-01-2015
Træartsvalget 19. Vintereg 03.02-36 25-11-2014
Træartsvalget 18. Stilkeg 03.02-35 24-11-2014
Træartsvalget 17. Thuja 03.02-34 30-04-2014
Træartsvalget 16. Spidsløn 03.02-33 29-04-2014
Træartsvalget 15. Skovfyr 03.02-32 08-05-2013
Træartsvalget 14. Sitkagran 03.02-31 07-05-2013
Træartsvalget 13. Røn 03.02-30 28-02-2013
Træartsvalget 12. Rødgran 03.02-29 27-02-2013
Træartsvalget 11. Rødel 03.02-28 17-12-2012
Træartsvalget 10. Lærk 03.02-27 16-12-2012
Træartsvalget 9. Lind 03.02-26 26-06-2012
Træartsvalget 8. Grandis 03.02-25 25-06-2012
Træartsvalget 7. Fuglekirsebær 03.02-24 24-06-2012
Træartsvalget 6. Douglasgran 03.02-23 28-05-2012
Træartsvalget 5. Bøg 03.02-22 27-05-2012
Træartsvalget 4. Birk 03.02-21 26-05-2012
Træartsvalget 3. Avnbøg 03.02-20 30-04-2012
Træartsvalget 2. Ask 03.02-19 29-04-2012
Træartsvalget 1 - de enkelte træarters økologi og anvendelse 03.02-18 23-04-2012
Strøfald i bevoksninger af fem træarter 03.02-17 01-09-2008
Om kåring af skovfrø og -planter 03.05-01 01-06-2006
Jordforsuring under bøg, eg, avnbøg, lind og ær 03.02-01 01-08-2002
Løvtræartsserien fra 1973. I 03.02-03 01-06-2002
Sitkagranens krav til voksestedet 03.02-16 01-02-2002
Skovfyrrens fordringer til voksestedet 03.02-15 01-08-2001
Askens fordringer til voksestedet 03.02-14 01-01-2001
Tilførsel af stoffer og vand til skoven - træarternes indflydelse 03.02-13 01-12-2000
Egens fordringer til voksestedet: Stilkeg og vintereg 03.02-11 01-11-2000
Rødgranens fordringer til voksestedet 03.02-12 01-11-2000
Det organiske lag i skovbevoksninger: Betydning af træart og jordbund 03.02-10 01-10-1999
Træarternes krav til jordbunden. Introduktion 03.02-06 01-09-1999
Træarternes krav til jordbunden. Løvtræer 03.02-07 01-09-1999
Træarternes krav til jordbunden. Nåletræer 03.02-08 01-09-1999
Bøgens fordringer til voksestedet 03.02-09 01-09-1999
Skovtræernes genetiske variation 03.05-02 01-09-1996
Thuja plicata, et alternativ til rødgran på kraftige jorder 03.02-05 01-06-1996
Løvtræartsserien fra 1973. II 03.02-04 01-08-1995