Valg af træart

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Træartsvalget 21. Ær 03.02-38 21-01-2015
Træartsvalget 20. Ædelgran 03.02-37 20-01-2015
Træartsvalget 19. Vintereg 03.02-36 25-11-2014
Træartsvalget 18. Stilkeg 03.02-35 24-11-2014
Træartsvalget 17. Thuja 03.02-34 30-04-2014
Træartsvalget 16. Spidsløn 03.02-33 29-04-2014
Træartsvalget 15. Skovfyr 03.02-32 08-05-2013
Træartsvalget 14. Sitkagran 03.02-31 07-05-2013
Træartsvalget 13. Røn 03.02-30 28-02-2013
Træartsvalget 12. Rødgran 03.02-29 27-02-2013
Træartsvalget 11. Rødel 03.02-28 17-12-2012
Træartsvalget 10. Lærk 03.02-27 16-12-2012
Træartsvalget 9. Lind 03.02-26 26-06-2012
Træartsvalget 8. Grandis 03.02-25 25-06-2012
Træartsvalget 7. Fuglekirsebær 03.02-24 24-06-2012
Træartsvalget 6. Douglasgran 03.02-23 28-05-2012
Træartsvalget 5. Bøg 03.02-22 27-05-2012
Træartsvalget 4. Birk 03.02-21 26-05-2012
Træartsvalget 3. Avnbøg 03.02-20 30-04-2012
Træartsvalget 2. Ask 03.02-19 29-04-2012
Træartsvalget 1 - de enkelte træarters økologi og anvendelse 03.02-18 23-04-2012
Strøfald i bevoksninger af fem træarter 03.02-17 01-09-2008
Om kåring af skovfrø og -planter 03.05-01 01-06-2006
Jordforsuring under bøg, eg, avnbøg, lind og ær 03.02-01 01-08-2002
Løvtræartsserien fra 1973. I 03.02-03 01-06-2002
Sitkagranens krav til voksestedet 03.02-16 01-02-2002
Skovfyrrens fordringer til voksestedet 03.02-15 01-08-2001
Askens fordringer til voksestedet 03.02-14 01-01-2001
Tilførsel af stoffer og vand til skoven - træarternes indflydelse 03.02-13 01-12-2000
Egens fordringer til voksestedet: Stilkeg og vintereg 03.02-11 01-11-2000
Rødgranens fordringer til voksestedet 03.02-12 01-11-2000
Det organiske lag i skovbevoksninger: Betydning af træart og jordbund 03.02-10 01-10-1999
Træarternes krav til jordbunden. Introduktion 03.02-06 01-09-1999
Træarternes krav til jordbunden. Løvtræer 03.02-07 01-09-1999
Træarternes krav til jordbunden. Nåletræer 03.02-08 01-09-1999
Bøgens fordringer til voksestedet 03.02-09 01-09-1999
Skovtræernes genetiske variation 03.05-02 01-09-1996
Thuja plicata, et alternativ til rødgran på kraftige jorder 03.02-05 01-06-1996
Løvtræartsserien fra 1973. II 03.02-04 01-08-1995