Dato: 01-09-2002 | Videnblad nr. 03.09-03 Emne: Diverse

Samspil mellem vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn

I 1995/96 anlagde Skov & Landskab (FSL) omfattende forsøgsplantninger af 6-rækkede hegn. Dette blev gjort i forsøget på at opnå systematisk viden om vedplantearternes vækst og trivsel i flerrækkede hegn.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.09-03
Forfatter: Ditte C. Olrik.