Dato: 01-03-1997 | Videnblad nr. 03.00-02 Emne: Generelt

Miljøudtryk i moderne skovbrug (2)

Indikatorarter [indicator species] - udvalgte plante-, svampe- eller dyrearter, der har særlige krav til deres overlevelse, og derfor kan indikere bestemte fysiske, kemiske eller biologiske forhold.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.00-02
Forfattere: Flemming Rune og Merete Morsing.