Dato: 01-06-1999 | Videnblad nr. 03.01-02 Emne: Skovdriftsformer

Tørstofproduktion i danske energiskove af pil

Siden 1989 har Forskningscentret årligt gennemført produktionsmålinger i danske pilekulturer. I alt er der fra 1989 til og med 1994 foretaget 102 produktionsmålinger i 50 pilekulturer. I dette Videnblad gives et sammendrag af disse målinger. De undersøgte flader har generelt været intensivt drevet, og ukrudtsbekæmpelse har indgået overalt.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-02
Forfatter: Merete Morsing.