Dato: 01-09-2002 | Videnblad nr. 03.01-04 Emne: Skovdriftsformer

Stævningsdrift

Ønsket om et flersidigt skovbrug har øget interessen for naturskov og de gamle driftsformer. Naturskovsstrategien fra 1994 holder desuden en national målsætning om, at områder med gamle driftsformer skal udvides til at omfatte 4000 ha inden år 2000. Dette Videnblad indeholder nogle generelle retningslinier for, hvordan man kan drive en stævningsskov.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-04
Forfattere: Ritta Buttenschøn og Ole L. Klitgaard.