Dato: 01-02-1994 | Videnblad nr. 03.03-03 Emne: Valg af proveniens

Proveniensvalg i sitkagran - vurdering af kåringsfortegnelsens frøkilder, status 1993

- vurdering af kåringsfortegnelsens frøkilder, status 1993

I dette Videnblad vurderes de tilgængelige frøkilder -status december 1993 - ud fra danske forsøgserfaringer.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-03
Forfatter: Ulrik Braüner Nielsen