Dato: 01-09-1994 | Videnblad nr. 03.03-05 Emne: Valg af proveniens

Et proveniensforsøg med småbladet lind

Småbladet lind også kaldet skovlind (Tilia cordata Mill.) er naturligt udbredt i størstedelen af det europæiske løvskovsområde. I Danmark findes den dog kun sporadisk i skovene bl.a. i Vindeholme skov på Lolland (2,6 ha) og i fredede grupper i Draved skov i Sønderjylland og Jonstrup Vang i Nordsjælland.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-05
Forfatter: Hans Kristian Kromann