Dato: 01-01-1998 | Videnblad nr. 03.03-11 Emne: Valg af proveniens

Proveniensforsøg med japansk lærk

Den japanske lærk stammer fra de centrale, tempererede dele af den japanske hovedø Honshu. I modsætning til de fleste provenienser af europæisk lærk er den meget resistent mod lærkekræft, men den har vist sig følsom over for tørke i sensommeren. Den er hurtigtvoksen- de i ungdommen. Internationale proveniensforsøg med japansk lærk viser, at der generelt kun er små forskelle mellem provenienserne med hensyn til vækstkraft og form. Provenienser fra over 1800 m højde er generelt mindre vækstkraftige, og provenienser fra området omkring Yatsugatake-vulkanen er generelt blandt de bedste.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-11
Forfattere: Søren Fl. Madsen og Anna Thormann