Dato: 01-09-2002 | Videnblad nr. 03.03-13 Emne: Valg af proveniens

Provenienser af dansk omorikagran

Omorikagran anvendes i dansk skovbrug især på sandede jorder og frostudsatte lokaliteter samt til juletræsproduktion, hidtil dog kun i mindre omfang. Arten har et meget lille og stærkt opsplittet udbredelsesområde i det tidligere Jugoslavien. Viden om proveniensforskelle har været stærkt begrænset, men et forsøg med omorikaprovenienser i C.E. Flensborg plantage har vist betydelige forskelle i højdevækst og juletræsproduktion mellem afkom fra forskellige danske bevoksninger.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-13
Forfattere: Lars Ravensbeck og Søren Fl. Madsen