Dato: 01-11-1999 | Videnblad nr. 03.03-16 Emne: Valg af proveniens

Rødeg - to proveniensforsøg på heden Rødeg (Quercus borealis Michaux)

Rødeg har været anvendt i dansk skovbrug længe, men kun i mindre omfang. I årene 1940-1959, efter at den fik ry for at klare sig godt på de dårligere jorder, kulminerede anvendelsen af rødeg, og siden 1960 har anvendelsen været stagnerende. På baggrund af rødegens udbredelse og indføring i dansk skovbrug gennemgås to proveniensforsøg med amerikanske og europæiske provenienser. Der er stor variation i træernes tilvækst og form afhængig af lokaliteten, hvilket gør proveniensresultaterne usikre. Hurtigst voksende i forsøgene ved den afsluttende måling er provenienserne Arnhem (Holland), Apeldoornse Kanal (Holland), Massabesic (USA) og Dundee (USA). Frijsenborg proveniensen indtager en mellemstilling, mens de to provenienser fra Harvard Forest (USA) og Rosmalen (Holland) er langsomt voksende.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-16
Forfatter: Hans Kristian Kromann