Dato: 01-12-1999 | Videnblad nr. 03.03-18 Emne: Valg af proveniens

Et rødegeproveniensforsøg ved Viborg

Et forsøg med to hollandske og fem danske rødegeprovenienser i C. E. Flensborgs plantage 20 km nord for Viborg viste ved 32-33 års alder ingen sikre generelle forskelle mellem proveniensernes vækstenergi, stammeform eller tendens til visne grene. En sammenligning med stilkeg, som var plantet i parcelmellemrummene, viste ingen højdeforskelle mellem de to træarter, men stilkeg havde ikke samme tendens til visne grene som rødeg.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-18
Forfattere: Søren Fl. Madsen og Hans Kristian Kromann