Dato: 01-02-2000 | Videnblad nr. 03.03-19 Emne: Valg af proveniens

Slovakiske og karpato-ukrainske rødgranprovenienser

To forsøg med slovakiske og karpato- ukrainske rødgranprovenienser suppleret med en dansk og en tysk proveniens viste ved 26 års alderen, at der ikke var sikre generelle forskelle mellem proveniensernes vækstenergi. Tidligere målingers overlegenhed hos den tyske Westerhof og de tre karpato-ukrainske provenienser er hermed forsvundet. Den danske proveniens Bommerlund F. 334 er en af de langsomst voksende provenienser. Det ene af forsøgene er anlagt i Nordsjælland i Valby Hegn, Tisvilde Statsskovdistrikt. Det andet forsøg er anlagt i Siim Skov i Midtjylland.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-19
Forfatter: Hans Kristian Kromann