Dato: 01-11-2000 | Videnblad nr. 03.03-21 Emne: Valg af proveniens

To forsøg med douglasprovenienser fra Washington og British Columbia

To forsøg på Jægerspris og Wedellsborg distrikter med douglasgranprovenienser fra British Columbia og Washington samt afkom af den danske kårede F. 280 fra Hvidkilde viste at F. 280 afkommet havde den laveste planteafgang ved forsøgsanlæg. Senere viste den sig at have den bedste stammeform. Ved målinger ved 7, 13 og 22 års alder havde den den hurtigste højdevækst. Ved den afsluttende måling ved 40 års alder havde den en gennemsnitlig højdevækst, men den overlegne tykkelsesvækst bevirkede at den producerede mest af alle. F. 280 Hvidkilde findes ikke mere, men afkom af den findes i en kåret bevoksning på Feldborg statsskovdistrikt (F. 488).

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-21
Forfatter: Hans Kristian Kromann