Dato: 01-05-2001 | Videnblad nr. 03.03-22 Emne: Valg af proveniens

Europæiske bøgeproveniensers værdiproduktion

I forsøg med 61-79-årige europæiske bøgeprovenienser på gode bøgelokaliteter er det blevet beregnet, hvad de samlede dækningsbidrag vil være fra nu og til omdrift. De to schweiziske provenienser Sihlwald og Adlisberg skilte sig ud ved at være hhv. 12% og 16% bedre end gennemsnittet. De er dog risikable at anvende på frostudsatte steder pga. tidligt udspring.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-22
Forfattere: Hans Kristian Kromann, Jon Kehlet Hansen, Bruno Bilde Jørgensen og Peter Stoltze Petersen