Dato: 01-08-2001 | Videnblad nr. 03.03-23 Emne: Valg af proveniens

24 egeproveniensers produktion og kvalitet

En opgørelse af to egeforsøg i Østdanmark med afkom af kårede danske bevoksninger viser ved 35-års alderen, at rangfølgen mht. vækstkraft og stammeform ikke har ændret sig væsentligt siden en opgørelse 10 år tidligere. F.232 Gavnø (vintereg), F.369 Pederstrup, F.148 Tåstrup og F. 286 Stenderup har stadig den højeste vedproduktion. De bedste provenienser mht. stammerethed er F.148 Tåstrup, F. 369 Pederstrup og F.286 Stenderup, hvorimod F.232 Gavnø er middelmådig.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-23
Forfattere: Hans Kristian Kromann og Jon Kehlet Hansen