Dato: 01-12-2001 | Videnblad nr. 03.03-26 Emne: Valg af proveniens

Juletræsudbytter i danske rødgranprovenienser

Afprøvninger af 25 rødgranprovenienser viser 5 år efter anlæg sikre, men små forskelle mellem provenienserne i juletræsudbytter

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-26
Forfattere: Hans Kristian Kromann og Jon Kehlet Hansen