Dato: 01-09-2003 | Videnblad nr. 03.03-32 Emne: Valg af proveniens

Proveniensforsøg med Abies grandis anlagt i foråret 1979

Tre forsøg med grandisprovenienser fra træartens naturlige udbredelsesområde og fra to danske bevoksninger viste samstemmende, at de bedst egnede var provenienser fra den Olympiske Halvø og de vestlige Cascadebjerge i Washington. De bedste var fra Bear Mountain og Darrington. Provenienser fra de østlige Cascadebjerge i Washington og navnlig Oregon klarede sig dårligt. Den sydligste proveniens fra overgangszonen mellem Abies grandis og Abies concolor voksede langsomst.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-32
Forfatter: Hans Kristian Kromann