Dato: 01-10-2003 | Videnblad nr. 03.03-33 Emne: Valg af proveniens

Provenienser af ædelgran fra Kalabrien

To forsøg viste en variation i udspringstidspunkt og træhøjde (10 år efter anlæg) mellem ædelgranprovenienser fra Kalabrien, Italien. Flere af provenienserne havde en bedre højde end en dansk og en tysk proveniens.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-33
Forfatter: Jon Kehlet Hansen