Dato: 01-02-2004 | Videnblad nr. 03.03-34 Emne: Valg af proveniens

Proveniensforsøg med Abies grandis anlagt i foråret 1980

En forsøgsserie bestående af tre forsøg med grandisprovenienser viste efter 26 år som en tidligere serie (se Videnblad 3.3-32), at de bedst egnede provenienser til danske forhold kom fra den Olympiske Halvø og fra de vestlige Cascadebjerge i Washington. Provenienser fra de østlige Cascadebjerge og Oregon klarede sig forholdsvis dårligt. Enkelte provenienser fra Vancouver Island, Coast Range bjergene, Rocky Mountains og en dansk proveniens lå over middel.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-34
Forfattere: Hans Kristian Kromann og Jon Kehlet Hansen