Dato: 01-09-1999 | Videnblad nr. 03.02-06 Emne: Valg af træart

Træarternes krav til jordbunden. Introduktion

I Forstlig lokalitetskortlægning arbejder man med træartsanbefalinger, som tilpasses jordbundsforholdene. Videnbladet introducerer kort forstlig lokalitetskortlægning og de overvejelser, der ligger bag træartsanbefalingerne.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-06
Forfattere: Ingeborg Callesen, Karsten Raulund Rasmussen og J. Bo Larsen.