Dato: 01-10-1999 | Videnblad nr. 03.02-10 Emne: Valg af træart

Det organiske lag i skovbevoksninger: Betydning af træart og jordbund

Det organiske lag oven på mineraljorden er en vigtig pulje i næringsstofkredsløbet i skovbevoksninger. Det ses ofte, at der på næringsfattige jorde er ophobet større mængder kulstof og næringsstoffer i det organiske lag end på næringsrige jorde. Samtidig anses træarten også for at have stor betydning for udviklingen af det organiske lag. En undersøgelse foretaget for nylig i syv af FSL's træartsforsøg viser, at der er en generel forskel mellem træarternes ophobning af kulstof og næringsstoffer. Jordbunden har desuden en stor betydning. Resultaterne peger på, at man gennem træartsvalget kan påvirke humusformen og dermed bl.a. jordbundsudviklingen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-10
Forfatter: Lars Vesterdal.