Dato: 01-11-2000 | Videnblad nr. 03.02-12 Emne: Valg af træart

Rødgranens fordringer til voksestedet

Rødgranen er ikke hjemmehørende i Danmark, men dyrkes her som i resten af Europas lavland i stort omfang udenfor det naturlige udbredelsesområde. Det skyldes rødgranens produktion, vedtekniske egenskaber og etableringsvillighed på de fleste jordtyper. På de fattigste og mest tørre lokaliteter anbefales rødgrandyrkning ikke, da det hverken økologisk eller produktionsøkonomisk er bæredygtigt. Stabilitetsproblemer overfor vind, salt og manglende tilpasning til vores atlantiske vinterklima, samt hensyn til ønsker om øget naturindhold i plantagerne bruges som argumenter for en nyorientering i rødgrandyrkningen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-12
Forfattere: Ingeborg Callesen og Karsten Raulund Rasmussen.