Dato: 01-12-2000 | Videnblad nr. 03.02-13 Emne: Valg af træart

Tilførsel af stoffer og vand til skoven - træarternes indflydelse

Skoven tilføres næringsstoffer og luftforurenende stoffer i både tørre perioder og med nedbøren. Denne tilførsel af stoffer giver sig udslag i en ændret kemisk sammensætning af jordvæsken og påvirker dermed jorden som dyrkningsgrundlag. Det er især tilførslen af S- og N-forbindelser samt deres syrer, der har en afgørende forsurende effekt og er årsag til en øget udvaskning af næringsstoffer fra jorden. Tilførslen viser sig at være afhængig af træarten. Dette videnblad beskriver en række forsøg med måling af tilførslen til forskellige træarter.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-13
Forfattere: Karin Hansen, Mads Hovmand og Annemarie Bastrup-Birk.