Dato: 23-04-2015 | Videnblad nr. 05.01-24 Emne: Solitærtræer og alleer

Tilsyn med friluftsinstallationer i træer

Bygning af klatrebaner, træhuse og andre installationer i træer stiller ikke kun krav til sikkerhed i forhold til selve konstruktionen. De træer, som bærer det hele, bør også inspiceres, før de anvendes og løbende i hele anlæggets levetid.

Højt oppe mellem stammerne kæmper holdet for at nå til tops. Der er styr på wirer, klemrisiko, klatrerteknik osv. I dette tilfælde er der også styr på om træerne er sikre, men det gælder ikke alle anlæg. Foto: Simon Skov

Højt oppe mellem stammerne kæmper holdet for at nå til tops. Der er styr på wirer, klemrisiko, klatrerteknik osv. I dette tilfælde er der også styr på om træerne er sikre, men det gælder ikke alle anlæg. Foto: Simon Skov

Ophængning af støttewire i en gren, som er klemt op imod en anden gren og formentlig dårlig tilvokset, er ikke en god ide. Der er høj risiko for, at grenen flækker af. Iben M. Thomsen

Ophængning af støttewire i en gren, som er klemt op imod en anden gren og formentlig dårlig tilvokset, er ikke en god ide. Der er høj risiko for, at grenen flækker af. Iben M. Thomsen

Installationer i træer er i mange tilfælde udformet, så de medfører mekaniske skader på træerne (se Videnblad nr. 05.01-23). Allerede inden man vælger at opsætte klatrebaner, træhuse eller andre anlæg, bør træerne gennemgås for at sikre, at de er egnede til formålet. Efter opsætningen bør træerne efterses løbende.

Hos en anlægsejer, der for nylig ønskede både en teknisk og en biologisk gennemgang af sin bane, blev tingene snakket godt igennem. En legepladsinspektør med erfaring for high rope-anlæg leverede den tekniske gennemgang, mens en træekspert fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning stod for at vurdere træernes styrke og sundhed. Her gengives et par hovedpointer.

Stabile træer

Spidse grenvinkler eller tveget er svage strukturer, som man ikke må stole på ved ophæng af anlæg. Her ses en flækket tvege med indvokset bark, hvilket er typisk for tvegesamlinger. Simon Skov

Spidse grenvinkler eller tveget er svage strukturer, som man ikke må stole på ved ophæng af anlæg. Her ses en flækket tvege med indvokset bark, hvilket er typisk for tvegesamlinger. Simon Skov

Det er afgørende, at der ikke kan findes vednedbrydende svampe på de træer, der bruges til banen. At finde og vurdere svampeangreb er en disciplin for sig og skal ikke uddybes her, men det er oplagt, at anlægsejere skal udnytte den daglige gang på banen til at opdage eventuelle frugtlegemer. Læs mere i Videnblad nr. 05.26-22 til Videnblad nr. 05.26-26.

For at kunne tilse træerne, og især træernes basis, er det nødvendigt, at de er fritstående og ikke skjult fx bag buske eller brænde. Også i toppen af træerne er det vigtigt at kunne tilse barken. Det vil sige, at brede aflastningsbånd fx af gummi ikke er egnede til permanente anlæg. Grenvinkler, især de spidse, skal efterses grundigt for revner, og derfor må barken ikke være dækket. Spidse vinkler og indgroet bark bør også være i fokus, når tvegerne skal undersøges.

Generelt er tveger ustabile, og man skal derfor ikke stole på stor trækstyrke vinkelret på en spids tvegesamling. Den type viden skal man være opmærksom på, allerede når anlægget etableres.

Midlertidig brug af et træ som anker for et stort telt. Det er vigtigt, at trækket fordeles over et stort areal af barken. De brede remme er gode til opgaven. Det er afgørende for træets stabilitet, om der er svampe i træets rødder eller basis. Simon Skov

Midlertidig brug af et træ som anker for et stort telt. Det er vigtigt, at trækket fordeles over et stort areal af barken. De brede remme er gode til opgaven. Det er afgørende for træets stabilitet, om der er svampe i træets rødder eller basis. Simon Skov

Ejeren er ansvarlig for sikkerheden Man bør også tilse træer, der ikke bruges direkte til banen i skoven eller parken. Hvis man leder brugere ind gennem skoven ad fastlagte ruter og opfordrer til ophold ved de forskellige installationer, så er man ansvarlig for brugernes sikkerhed. Det omfatter også tilsyn med træer, der kan vælte ind i »aktivitetszonen«.

Tilsynet skal udføres efter god faglig praksis og med en hyppighed, der afstemmes efter antallet af besøgende og længden af opholdet. Hvis man ikke selv har de fornødne kompetencer, så bør man aftale en tilsynsordning med en kvalificeret »træekspert«. Identifikationen af træerne klares nemt med nummerering, så billeder og kommentarer kan knyttes til det individuelle træ i en tilsynslog. Loggen opdateres fx årligt og gerne af den samme person, så træernes udvikling kan følges.Til venstre: Inden der blev installeret et træhus i denne gamle bøg, blev træet tilset og vurderet ud fra bl.a. kronens tilstand. Der var især fokus på en eventuel forekomst af kæmpeporesvamp i rødder, men der er ikke fundet frugt­legemer hverken før eller efter bygning af træhus. Ejeren er instrueret om at holde øje med rodzonen i sensommeren efter nedbør, samt udvikling af kronesymptomer. I midten: De fleste forældre, som betror deres børns liv og lemmer til abebaner, har ikke mulighed for at vurdere, om træerne er sikre støttepæle. Det er skovejerens ansvar at holde øje med træernes tilstand, se foto til højre. Dette gælder både før installationen  udføres og løbende i hele banens levetid. Til højre: Slimflåd ved basis af træet. Der kan være mange årsager til dette, men en af dem er angreb af vednedbrydende svampe som fx kulsvamp. Derfor bør dette træ tilses to gange årligt, nemlig hvert forår i april-maj, når svampen ukønnede sporepuder dukker op (se Videnblad 5.26-07 og 5.26-26), samt om efteråret (september-oktober), hvor man også kan opdage andre potentielle svampe. Fotos: Iben M. Thomsen

Til venstre: Inden der blev installeret et træhus i denne gamle bøg, blev træet tilset og vurderet ud fra bl.a. kronens tilstand. Der var især fokus på en eventuel forekomst af kæmpeporesvamp i rødder, men der er ikke fundet frugt­legemer hverken før eller efter bygning af træhus. Ejeren er instrueret om at holde øje med rodzonen i sensommeren efter nedbør, samt udvikling af kronesymptomer. I midten: De fleste forældre, som betror deres børns liv og lemmer til abebaner, har ikke mulighed for at vurdere, om træerne er sikre støttepæle. Det er skovejerens ansvar at holde øje med træernes tilstand, se foto til højre. Dette gælder både før installationen udføres og løbende i hele banens levetid. Til højre: Slimflåd ved basis af træet. Der kan være mange årsager til dette, men en af dem er angreb af vednedbrydende svampe som fx kulsvamp. Derfor bør dette træ tilses to gange årligt, nemlig hvert forår i april-maj, når svampen ukønnede sporepuder dukker op (se Videnblad 05.26-07 og Videnblad 05.26-26), samt om efteråret (september-oktober), hvor man også kan opdage andre potentielle svampe. Fotos: Iben M. Thomsen


Videnblad nr.: 05.01-24
Forfatter: Simon Skov og Iben M. Thomsen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt