Dato: 01-03-2002 | Videnblad nr. 05.09-01 Emne: Gødskning

Mandbårne gødningsdoserer til fast gødning

Startgødskning af juletræer udføres helt overvejende som punktbehandling til enkelt træer. Punktbehandlingen sikrer et lavt gødningsforbrug, et hensyn til miljøet og ikke mindst at gødningen kommer træerne og ikke eventuelt konkurrende ukrudt til gavn. Punktgødskningen kan ske på flere måde lige fra håndudbringning med spand/såbalje til særligt udviklede gødningsdoserere.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-01
Forfattere: Claus Jerram Christensen og Frans Theilby