Dato: 01-11-2003 | Videnblad nr. 05.09-27 Emne: Gødskning

Punktgødskning gennem en hel omdrift

Forsøg med årlig punktgødskning på tidligere markjord gennem en 8-årig omdrift resulterede i forskellig vækst og frodighed mellem de 14 behandlinger. Farven var bedst ved et højt N-input og/eller ved sen gødskning. Punktgødskningen resulterede i lavere kvalitet og ringere næringsstofoptag sammenlignet med bredgødskning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-27
Forfattere: Lars Bo Pedersen og Claus Jerram Christensen