Dato: 01-06-2000 | Videnblad nr. 05.09-13 Emne: Gødskning

Fortsatte observationer i punktgødskningsforsøgene

Resultater efter 6 år

Dette Videnblad handler om start- og punktgødskning af juletræer samt effekten af behandlingen efter flere vækstsæsoner. Efter seks års forsøg er den organiske Binadan-gødning stadigvæk blandt de behandlinger, der giver kraftigst vækst. Splitgødskningsbehandlingerne med en højere kvælstofdosering har de sidste to år dog også givet kraftig vækst og en god farve. De sidste to års undersøgelser har desuden vist, at de anvendte gødningsmængder nu ligger i underkanten af træernes behov.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-13
Forfattere: Claus Jerram Christensen og Lars Bo Pedersen