Dato: 01-02-2001 | Videnblad nr. 05.09-17 Emne: Gødskning

Gødskningens indflydelse på udspringet hos nordmannsgranjuletræer

Udspringstidspunktet for nordmannsgran kan have stor betydning for kvaliteten af nordmannsgranjuletræer. Tidligt udspringende træer har en større risko for at få skader efter forårsnattefrost, som er ødelæggende for træets kvalitet. Derfor har man traditionelt fokuseret meget på udspringstidspunktet i undersøgelser af forskellige nordmannsgranprovenienser - se f.eks. Videnblad 3.1-13. I 1998 blev gødskningens effekt på udspring undersøgt i to gødskningsforsøg, som havde løbet i 4 år. Forsøgene viser, at gødskning kan flytte udspringet op til 7 dage frem sammenlignet med gule ugødskede kontroltræer. Der var ingen praktisk effekt af gødskning på udspringstidspunktet for gødningsbehandlinger med en N-dosering på 70 kg N/ha/år eller derover.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-17
Forfattere: Lars Bo Pedersen og Claus Jerram Christensen