Dato: 01-12-1995 | Videnblad nr. 08.04-06 Emne: Luftforurening

Luftforurening med svovl

Hjælper det skoven at begrænse den?

Luftforureningen med især svovl har været medvirkende årsag til jordforsuring og negativ indvirkning på vore skovøkosystemer. Et forsøg på Klosterheden statsskovdistrikt viser, at en reduktion af luftforureningen med svovl betyder et hurtigt fald i jordvandets svovlindhold, hvorved tilgængeligheden af andre næringsstoffer stiger.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.04-06
Forfattere: Claus Beier og Lennart Rasmussen